Znane i nieznane miejsca mojego regionu

Drukuj

      Stowarzyszenie jest współorganizatorem Regionalnego Konkursu Plastycznego „Znane i nieznane miejsca mojego regionu” którego przedmiotem jest  wykonanie pracy plastycznej na temat  „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”.

  Cele  konkursu :

  •  kształtowanie tożsamości regionalnej,

  •  rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych,

  •  wyrabianie szacunku dla kultury i tradycji regionalnych,

  •  kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania miejsc znanych i mniej znanych.     

Wystawy pokonkursowe ukazały bardzo dużo ciekawych i często zaskakujących miejsc, dostrzeżonych dzięki dziecięcej dociekliwości i zaangażowaniu . Pokazały nasz region z bardzo wielu stron: barwne zabytki, ciekawe architektonicznie domostwa, mosty, pomniki, piękne lasy, jeziora, wyjątkowe rośliny, pomniki przyrody itp.

 W tym roku szkolnym po raz piąty zorganizowaliśmy REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI „Znane i nieznane miejsca mojego regionu” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Konkurs był adresowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych i gimnazjów z województwa pomorskiego   

PROTOKÓŁ    

KOMISJI KONKURSOWEJ V REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO 

„Znane i nieznane miejsca mojego regionu”

Sporządzony  w dniu 20 maja 2014r.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Danuta Wyrwas – dyrektor Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, nauczyciel polonista - przewodnicząca komisji                  

2. Anna Brochocka - historyk sztuki, pracownik Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

3. Jolanta Kopczak - instruktor z pracowni plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku   

4. Wioletta Miś – nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 2 w Słupsku  

5. Karolina Świebodzińska – nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku  

Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem nadesłano 336 prac konkursowych, w tym 268 prac plastycznych i 68 prac literackich, z których nie zakwalifikowano do oceny – 10, z powodów formalnych - prace plastyczne nie zostały wykonane w formacie A 3. Z ocenionych prac Komisja wyłoniła 9 laureatów i wyróżniła 11  najlepszych prac plastycznych i 5 literackich.

Laureaci - prace plastyczne

Lp.

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

Kategorie

1.

 Wiktoria Palicka

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku

Iwona Matiuszko

Klasy I-III

Laureat

2.

 Katarzyna Szymczak

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku

Iwona Matiuszko

Klasy I-III

Laureat

3.

 Paulina Młyńska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Wioletta Knapa- Przedborska

Klasy I-III

Laureat

4.

Kacper Strzałka

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Monika Muszyńska

Klasy I-III

Wyróżnienie

5.

Adrianna Żurowska

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku

Dominika Wojciechowicz

Klasy I-III

Wyróżnienie

6.

Zuzanna Modzelewska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku

Elżbieta Wojciechowska

Klasy I- III

Wyróżnienie

7.

Martyna Goliwas

 

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie

Danuta Landowska

Klasy IV-VI

Laureat

8.

Julia Majkowska

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie

Danuta Landowska

Klasy IV-VI

Laureat

9.

 

Natalia Drzewicka

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku

Ewa Szuchyta

Klasy IV-VI

Laureat

10.

 

Aleksandra Cygert

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie

Danuta Landowska

Klasy IV-VI

Wyróżnienie

11.

Paulina Kałuc

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Ewa Chowaniec

Klasy IV-VI

Wyróżnienie

12.

 Martyna Gałek

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Wioletta Małachowska

Klasy IV-VI

Wyróżnienie

13.

 Małgorzata Kaja

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Małgorzata Obolewska

Gimnazjum

Laureat

14.

Joanna Katafiasz

 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Małgorzata Obolewska

Gimnazjum

Laureat

15.

Karolina Laskowska

Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Wioletta Miś

Gimnazjum

Laureat

16.

Julia Kuc- Mikłaszewicz

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Małgorzata Obolewska

Gimnazjum

Wyróżnienie

17.

Karolina Prach

Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Wioletta Miś

Gimnazjum

Wyróżnienie

18

Klaudia Ciołek

Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Barbara Wroniak

Gimnazjum

Wyróżnienie

19.

Agnieszka Mioskowska

Gimnazjum nr  2 w Słupsku

Wioletta Miś

Gimnazjum

Wyróżnienie

20.

Marietta Zielińska

Publiczne Gimnazjum w Pucku

Maja Muza - Kwarta

Gimnazjum

Wyróżnienie

 

 Laureaci – prace literackie

 

Lp.

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

Kategoria

1.

Julia Konieczna

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Elżbieta Musznicka

Klasy I-III

Wiersz

2.

Alicja Skołysz

I Społeczna Szkoła Podstawowa  w Słupsku

Dominika Wojciechowicz

Klasy I-III

Opowiadanie

3.

Magdalena Dzikoń

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Mirosława Kamieniecka

Klasy IV- VI

wiersz

4.

Agata Wiśniewska

Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Barbara Wroniak

Gimnazjum

Wiersz

5.

Marcel Barra

Gimnazjum w Mikoszewie

Justyna Czubińska

Gimnazjum

Opowiadanie

                                                                                             

 

IV  REGIONALNY  KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI 

„Znane i nieznane miejsca mojego regionu”

2013r.

      pod  Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. dr Marianna Borawska - przewodnicząca komisji - literaturoznawca – pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku

2. dr Grażyna Różańska – wykładowca Akademii Pomorskiej z Instytutu Polonistyki na Wydziale Filologiczno - Historycznym

3. Anna Brochocka - historyk sztuki, pracownik Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

4. Jolanta Kopczak - instruktor z pracowni plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku  

5. Wioletta Miś – nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 2 w Słupsku                     

            Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem nadesłano 555 prac konkursowych, w tym  459 prac plastycznych i 96 prac literackich z 67 szkół, z których nie zakwalifikowano do oceny – 7, z powodów formalnych - prace plastyczne nie zostały wykonane w formacie A3.                                                                                                                                      Z ocenionych prac Komisja wyłoniła 42 najlepszych prac plastycznych

Prace plastyczne były oceniane w trzech kategoriach:

· klas I-III szkoły podstawowej –  6 nagród i  8 wyróżnień

· klas IV-VI  szkoły podstawowej -  6  nagród i 8  wyróżnień

· klas I-III gimnazjum-  6 nagród  i  8  wyróżnień

 

Prace literackie  były oceniane w trzech kategoriach:                                                                  

wiersze 

· klas I-III szkoły podstawowej – 3 nagrody                                                                                                

· klas IV-VI  szkoły podstawowej - 3 nagrody  i  2  wyróżnienia                                                         

· klas I-III gimnazjum-  3 nagrody                                                                                                                           

opowiadania

· klas I-III szkoły podstawowej – 3 nagrody  i 2 wyróżnienia

· klas IV-VI  szkoły podstawowej -  3  nagrody  i  2  wyróżnienia

· klas I-III gimnazjum-   3 nagrody  i  3 wyróżnienia

 

Nagrody specjalne                                                                                 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego  Mieczysława Struka

Michalina Szumiło - Gimnazjum nr 2 w Słupsku, n-l Wioletta  Miś

Nagroda  Starosty Słupskiego Sławomira Ziemianowicza

1.     Gabriela Siecińska - Szkoła Podstawowa  nr 2  w Ustce, n-l Aldona  Feszler

2.     Jakub Brzóska - Szkoła Podstawowa  nr 2  w Ustce, n-l Aldona  Feszler

Nagroda Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego

Joanna J Linstedt- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   w Słupsku, n-l Małgorzata Makowska- Lipka

Nagroda Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego

dla pani  Anny Fijoł za wspaniałe przygotowanie 4 laureatów konkursu plastycznego

Nagroda Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisława Sołowina 

Michalina Szumiło- Gimnazjum nr 2 w Słupsku, n-l Wioletta  Miś

Nagroda  Wiceprzewodniczącej  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Słupsku  Beaty Chrzanowskiej

Anna Szwedowska  - Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, n-l Elżbieta Leśniewska

Nagroda  Pomorskiego  Kuratora Oświaty  w Gdańsku 

Patrycja Pisarek - Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie , n-l Anita Lasota

Dominika Kopińska - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  nr 4 w Słupsku, n-l Małgorzata Obolewska

Anna Oksana Hanasko - Gimnazjum nr 1 w Bytowie, n-l Danuta Bukowska    

Nagroda   Prezesa   Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego -Oddział  Słupski Jana  Dobrzyń

Zofia Bugiel  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, n-l Alicja Skrzypińska 

Nagroda   Dyrektora  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  Mieczysława Jaroszewicza

Szymon Gawin -  Szkoła Podstawowa  nr 6 w Słupsku, n-l Małgorzata Żurawska

Nagroda Dyrektora Szkoły  Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 4 w Słupsku

Anna Błaszczyk – Prywatne Gimnazjum „ Awans” w Malborku, n-l Janina Łańko

 

 

 

PRACE PLASTYCZNE

Laureaci w  klasach I-III

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Dawid Wrześniak

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 4   w Słupsku

Anetta Stasiowska

Wiktoria Lessnau

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Anna Fijoł

Zofia Bugiel

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsk

Alicja Skrzypińska

Dominika Kolman

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 5   w Słupsku

Lucyna Rudnik

Daria Necel

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Anna Fijoł

Agata Radziszewska

Zespół Szkół  Publicznych nr 3                    w Kościerzynie

Teresa Bączkowska

 

Wyróżnienia

 

Agata Pużewska

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 5   w Słupsku

Lucyna Rudnik

Wojciech Gierszewski

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Monika Muszyńska

Sonia Borowska

Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 5   w Słupsku

Renata Gwardzik

Oskar Wieliczko

Zespół Szkół Samorządowych  w Objeździe

Jolanta Rogaczewska

Julia Łazaj

 Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Aleksandra Pietrzak

Christina Chaplin

Zespół Szkół  Publicznych nr 3                    w Kościerzynie

Teresa Bączkowska

Daria Litwic

Zespół Szkół  Publicznych nr 3                    w Kościerzynie

Teresa Bączkowska

Jakub Kłos

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Wioletta Knapa- Przedborska

       

 

Laureaci w  klasach IV- VI

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

Szymek Gawin

Szkoła Podstawowa  nr 6 w Słupsku

Małgorzata Żurawska

Dorota Sroka

Szkoła Podstawowa  nr 6 w Słupsku

Małgorzata Żurawska

Anna Drywa

 

Szkoła Podstawowa  nr 8 w Słupsku

Anna Bajer

Gabriela Siecińska

 Szkoła Podstawowa  nr 2  w Ustce

Aldona Feszler

Angelika Hincke

 

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Anna Fijoł

Aleksandra Hołubowicz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Stawie

Anna Gruszka

 

Wyróżnienia

Malwina Sowa

Szkoła Podstawowa  nr 6 w Słupsku

Małgorzata Żurawska

Anna Knop

Szkoła Podstawowa  nr 2                             w Kartuzach

Dorota Frenkiel

Sandra Brzuchnalska

Szkoła Podstawowa  nr 2 w Nowym Stawie

Anna Gruszka

Klaudia Mejna

Szkoła Podstawowa  Lisich Jamach

Halina Winczewska

Klaudia Lewna

Szkoła Podstawowa  nr 2                             w Kartuzach

Dorota Frenkiel

Kinga Zwara

Szkoła Podstawowa  nr 2                             w Kartuzach

Dorota Frenkiel

Jakub Brzóska

Szkoła Podstawowa  nr 2  w Ustce

Aldona  Feszler

Klaudia Necel

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Anna Fijoł

 

 

 

 

Laureaci  Gimnazjum

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Michalina Szumiło

Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Wioletta  Miś

Justyna  Horbacz

 

Zespół Szkół w Wicku

Bolesław Mielewczyk

Agata Łapińska

 

Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie

Anita Lasota

Patrycja Pisarek

Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie

Anita Lasota

Maja Sosnowska

Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie

Elżbieta Leśniewska

Dominika Kopińska

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  nr 4 w Słupsku

Małgorzata Obolewska

 

Wyróżnienia

 

 

Karolina Prach

Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Wioletta  Miś

Anna Szwedowska

Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie

Elżbieta Leśniewska

Zuzanna Stencel

Zespół Szkół  Publicznych nr 3 w Kościerzynie

Danuta Landowska

Klaudia Kurowska

Zespół Szkół w Wicku

Bolesław Mielewczyk

Patrycja Koreike

Publiczne Gimnazjum w Pucku

Sylwia Ekwińska- Czeczko

Martyna Korda

Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Wioletta  Miś

Dominik Graczyk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   w Słupsku

Małgorzata Makowska- Lipka

Joanna Linstedt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy    w Słupsku

Małgorzata Makowska- Lipka

         

                                                                                                                                                               

WIERSZE

 Laureaci  w klasach  I-III

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Amelia Lipiec

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

Zofia Cieślakowska

Natalia Okorska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach

Halina Grębowska

Martyna Tkaczyk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach

Wioletta Rogowicz

       

 

Laureaci   w klasach IV- VI

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Katarzyna Nibus

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Stawie

Anna Gruszka

Wiktoria Pietruszyńska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Stawie

Anna Gruszka

Wiktoria Bilko

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce

Beata Górna

 

Wyróżnienia

 

 

Paula Brewka

Szkoła Podstawowa w Konarzynach

Teresa Wojciechowska

Kamila Mędrek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach

Janina Michałko

       

 

Laureaci  Gimnazjum

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Anna Oksana Hanasko

Gimnazjum nr 1 w Bytowie

Danuta Bukowska

Agnieszka Chetkowska

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku

Sylwia Nitkowska

Magdalena Kanka

Gimnazjum w Chmielnie

Blandyna Mirosławska

       

 

OPOWIADANIE

Laureaci w klasach  I-III

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Anita Dąbrowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Anetta Stasiowska

 

Patrycja Kochańska

Szkoła Podstawowa w Nowym Stawie

Monika Przyłożyńska

 

Damian Reiter

 Szkoła Podstawowa Lisie Jamy

Halina Winczewska

 

 

Wyróżnienia

 

 

Martyna Witusińska

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie

Małgorzata Michalczuk

Wiktoria Lessnau

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

Alicja Soldatke

Laureaci w klasach  IV-VI

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

 

Przemysław Kleist

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych                 w Wejherowie

Bogna Fręśko

Anna Dąbrowska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku

Lucyna Szczepańska

Modest Rękawek

 Szkoła Podstawowa w Zaleskich

Joanna Kaczmarczyk

 

Wyróżnienia

 

 

Jakub Gołębiowski

Szkoła Podstawowa w Zaleskich

Joanna Kaczmarczyk

Adam Meldner

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce

Ewa Tyszkiewicz

       

 

Laureaci  Gimnazjum

Imię i nazwisko autora  pracy

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

 

Nagrody

Anna Błaszczyk

 Prywatne Gimnazjum „ Awans”                 w Malborku

Janina Łańko

Julia Gackowska

Zespół Szkół Społecznych STO w Człuchowie

Dagmara Szymańska

Julia Borowik

 Zespół Szkół w Krynicy Morskiej

Teresa Pawłowska

 

Wyróżnienia

Karolina Koczywąs

Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

Dorota Spychał

Cezary Drozd

Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

Dorota Spychał

Natalia Smolicha

Zespół Szkół w Charzykowach

Irena Palmowska

 

III Regionalny Konkurs Plastyczny

„Znane i nieznane miejsca mojego regionu”

 

2012r.

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

 

W III Regionalnym Konkursie Plastyczny „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka- wzięło  udział 643 uczniów z 61 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Komisja konkursowa przyznała  28 nagród i 29 wyróżnień oraz nagrody specjalne:

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka  dla Rene Hanak, lat 12 ze Szkoły  Podstawowej  nr 3 w Słupsku, nauczyciel: Ewa Chowanie

Nagroda Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego dla Michała Brzóski ze Szkoły Podstawowej nt 2 w Ustce, nauczyciel: Aldona Feszler

Nagroda  Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku Jerzego Barbarowicza dla Natalii Mleczko, lat 9 , ze Szkoły Podstawowejz Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku, nauczyciel: Lucyna Rudnik

Nagroda Prezesa Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko  - Pomorskiego w Słupsku  Jana Dobrzyń dla Weroniki Skwierawskiej ze Szkoły Podstawowej  nr 2 w Kartuzach, nauczyciel: Dorota  Frenkiel

Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku Danuty Wyrwas dla Klaudii Zielińskiej z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie, nauczyciel: Hanna Sasko    

    Pan Bogdan Leszczuk Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku przyznał nagrodę specjalną dla pani Hanny Sasko za wspaniałe przygotowanie 5 laureatów konkursu.    

Z naszej szkoły laureatami konkursu zostali:

 Karolina Fracka de Oliva z kl. III b,  nauczyciel: Zofia Szul

 Aleksandra Ciesielska z kl. V a,  nauczyciel: Iwona Madeja

Stowarzyszenie pozyskało środki na zakup nagród !

Organizatorem konkursu jest nauczyciel- bibliotekarz  Mariola Dudek.

 

 

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk