Zarząd Stowarzyszenia

Drukuj

Po zakończeniu pięcioletniej kadencji Zarządu Stowarzyszenia w dniu 27 01 2015 roku na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy Zarząd w składzie:

Anna Włoch - prezes zarządu

Anna Świętochowska - wiceprezes zarządu

Monika Miodek - sekretarz zarządu

Anna Szczepańska - skarbnik zarządu

Beata Ozdoba - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Anna Bartoszko - przewodnicząca komisji rewizyjnej

Małgorzata Więckiewicz - członek komisji

Agnieszka Najman - członek komisji

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk