Terapii logopedyczna

Drukuj

Terapii logopedyczna  nie jest jedynie nauczeniem dzieci prawidłowej wymowy, lecz doprowadzeniem do sytuacji, by ich wypowiedzi były zrozumiałe dla otoczenia, a więc stanowiły funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiały uczniom  porozumiewanie się. To nauka odpowiednich zachowań werbalnychw konkretnych sytuacjach społecznych  ( sklep, szkoła, autobus), nauka werbalizacji myśli, własnych próśb, życzeń, komunikowanie potrzeb, odczuć   i emocji, wpojenie umiejętności zadawania pytańi udzielania odpowiedzi. Niekiedy wada wymowy nie stanowi zasadniczego problemu. Dlatego w  toku całej terapii należy wzbudzić u dziecka tzw. radość mówienia i chęć wypowiadania się, zwracania uwagi na słowo, na korzyści płynącez posługiwania się nim. Bardzo sprzyja temu stymulacja mowy i trening słuchowy wykorzystywany na zajęciach logopedycznych.

Podczas zajęć wykorzystywane są również następujące ćwiczenia:

Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy:

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych: pracy mięśni języka (pionizacja),żuchwy, warg, policzków i podniebienia miękkiego. Ćwiczenia połykowe wg.B.Mackiewicza.

Ćwiczenia oddechowo- fonacyjno- emisyjne mające na celu: przywrócenie harmonijnej koordynacji pomiędzy oddychaniem, fonacją i artykulacją, utrwalające nawyk mówienia na wydechu, rozruszające przeponę, znoszące napięcie mięśni krtani, szyi i twarzy. Właściwe gospodarowanie zgromadzonym powietrzem, modulowanie wysokości i natężenia głosu.

Ćwiczenia słuchowe: kształtowanie słuchu mownego, prozodycznego, ćwiczenia słuchu fonetycznego i fonematycznego, różnicowanie głosek opozycyjnych . Zabawy z elementami  logorytmiki.

Gry i zabawy językowe sprzyjające rozwojowi mowy.

Słuchanie nagrań CD i DVD: filmy edukacyjne, słuchowisk, bajek, piosenek, wyliczanek. Prezentowanie poprawnych wzorców komunikacyjnych jako stymulatora aktywności werbalnej. Stwarzanie sytuacji sprzyjających spontanicznym wypowiedziom, automatyzacja zaburzonych głosek poprawnie realizowanych fonetycznie. Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe, nauka czytania, rozpoznawania liter metodą ślizguB. Rocławskiego z zastosowaniem klocków LOGO. Zwiększanie motywacji do ćwiczeń logopedycznych przez działania manualne rozwijające wyobraźnię, precyzję ruchów, mięśni nadgarstka i palców. W czasie całej terapii wzbogacanie słownictwa biernegoi czynnego ucznia.              

Anita Rapta

 

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk