Sala Doświadczania Świata

Drukuj

 

Sala Doświadczania Świata w ogólnym tego słowa znaczeniu to specjalnie wyodrębnione  pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
Głównym celem  takiej  sal jest stwarzanie  możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacenie doświadczeń oraz miłe spędzenie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Jak również budowanie u osób w niej przebywających poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Innymi słowy to nauka życia, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez, patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenia globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, bowiem dostarczają one informacji o otaczającym świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.
Pracując z dzieckiem niepełnosprawnym w Sali Doświadczania Świata wpływamy na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez:
I. Stymulację percepcji wzrokowej
-    aktywizowanie  zmysłu wzroku ( doświadczanie bodźców wzrokowych)
-    rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej
-    wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych
-    rozwijanie kierunkowości spostrzegania ( zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążanie wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami)
-    rozwijanie pamięci wzrokowej ( przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw)
-    rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
-    kształcenie analizy i syntezy wzrokowej
-    oddziaływanie za pomocą barw na nastrój  samopoczucie i akceptację dziecka
II.  Stymulację percepcji słuchowej
-    aktywizowanie zmysłu słuchu
-    poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej
-    usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
-    zmniejszanie lęku przed dźwiękami nieznanymi
-    reagowanie na różne sygnały ( szukanie źródła dźwięku)
-    rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy   ( dźwięki różnych przedmiotów, instrumentów, dźwięki natury, głos ludzki)
-    doświadczanie znaczenia pojęć: cicho- głośno, dźwięki- niskie, szybie- wolne,
-    przerywane- ciągłe
-    rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej
-    rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej i słuchowo- wzrokowej
-    aktywizowanie uczniów do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego
-    oddziaływanie na samopoczucie i nastrój
III. Stymulację percepcji dotykowej
-    zachęcanie dzieci do badania przedmiotów o różnej fakturze ( aktywizacja zmysłu dotyku)
-    nabywanie różnych doświadczeń dotykowych ( ciepło- zimno, sucho- mokro, szorstko- gładko itp.) i łączenie ich z różnymi przedmiotami i sytuacjami ( rozwijanie pamięcią dotykowej)
-    wyczuwanie poszczególnych części ciała w trakcie masowanie ich różnymi materiałami
IV. Stymulację percepcji węchowej
-    aktywizacja zmysłu węchu
-    gromadzenie doświadczeń węchowych ( poznanie różnych zapachów)
-    poszukiwanie źródła zapachu
-    kojarzenie zapachów z różnymi substancjami

V. Stymulację percepcji smakowej
-    aktywizowanie zmysłu smaku
-    rozwijanie percepcji smakowej ( akceptacja nowego smaku, posiłku)
-    reagowanie na określony smak i nabywanie umiejętności różnicowania smaku
VI. Stymulację zmysłu równowagi
-    doświadczanie ruchu
-    normalizowanie napięcia mięśniowego
-    rozwijanie orientacji w schemacie ciała
-    rozwijanie orientacji przestrzennej
-    wzbogacanie aktywności.
Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka gdyż:
-    zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
-    zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
-    wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
-    zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców ( zwiększa bazę doświadczeń)
-    zwiększa wrażliwość
-    poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
-    motywuje do podejmowania aktywności
-    przyczynia do podejmowania aktywności
-    przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
-    doskonali pracę poszczególnych analizatorów
-   wpływa na rozwój wyższych funkcji- emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Wśród sprzętów, którymi dysponujemy w Sali Doświadczania Świata znajdują się:

-    Suchy basen- przeznaczony do rehabilitacji i relaksacji. Dostarcza maksymalnych bodźców dotykowych- rozluźnia mięśnie, stymuluje czucie całego ciała, poszczególnych jego części ( poprzez masaż piłeczkami). Usprawnia motorykę małą oraz dużą, kształtuje koordynację wzrokowo- ruchową. Daje poczucie sprawstwa gdyż najmniejszy ruch powoduje przesuwanie się piłeczek oraz ich szelest a to z kolei zachęca do zabawy. Oprócz tego dostarcza bodźców wzrokowych ( kolor) i słuchowych ( szum przemieszczających się piłeczek)
-    Projektor kolorów i obrazów- jego podstawowym celem jest uwrażliwienie zmysłu wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się na ścianie barwach i obrazach, rozwijanie kontroli nad pracą oczu - wyrabianie celowego spojrzenia w określone miejsce, umiejętności wodzenia wzrokiem za poruszającymi się obrazami. Pozwala także na wyszukiwanie powtarzających się sekwencji- rozwijanie spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
-    Lampa UV z elementami świetlnymi- urządzenie uspakajające, skupiające uwagę na przedmiotach, materiałach reagujących na promienie UV. Elementy podświetlone lampą zapewniają duży kontrast widzianych bodźców, co ma szczególne znaczenie dla dzieci  z drobnymi dysfunkcjami analizatora wzrokowego.  Poprzez ćwiczenia z lampą można realizować wszystkie etapy rozwoju wzroku ( doskonalić fiksację-  czyli skupienie wzroku, skokowość- czyli zdolność do wodzenia wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami, rotację – zdolność poruszania oczami we wszystkich kierunkach) oraz rozwijać orientację w schemacie ciała poprzez wyróżnianie jego części np. ubraniami świecącymi pod wpływem promieni UV.
-    Światłowody- dostarczają silnych wrażeń wzrokowych  poprzez zmieniające się kolory. Zwiększają koncentracje uwagi, wzbudzają zainteresowanie oraz chęć do działania ( dotykania, chwytania). Sprzyjają także gromadzeniu nowych doświadczeń w zakresie percepcji dotykowej, wpływają na poprawę celowości, precyzji ruchów oraz kształcenie u dziecka autoorientacji. Dzięki nim możliwa jest nauka przewidywania kolorów – rozwijania pamięci wzrokowej.
-    Kolumny wodne – stanowią obiekt zainteresowania często nawet dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dostarczają silnych wrażeń wzrokowych ( poruszające się w kolumnie, zmieniające kolor bąbelki), dotykowych ( wibracje towarzyszące wydzielaniu się bąbelków oraz temperatura), słuchowych ( specyficzny dźwięk włączonej kolumny i bulgoczącej wody- szmery, bulgotanie). Umożliwiają koncentrację uwagi oraz doskonalą umiejętność wodzenia wzrokiem.
-    Lampa błyskowa – wpływa na stymulację zmysłu wzroku, dotyku, koncentrację uwagi. Wzbudza w dziecku chęć dotykania, przez co rozwija celowość i precyzję ruchów rąk.
-    Platforma świetlno- dźwiękowa-  służy wzbudzeniu ciekawości, aktywizowaniu zmysłu wzroku ( różne kolory), słuchu ( różne  tony, dźwięki ).
-    Tor świetlno- dźwiękowy z tablicą kurantów- ma wpływ na zmysły wzroku ( różne kolory), słuchu (różne dźwięki, tony), dotyku. Doskonali koncentrację uwagi ( skupienie wzroku na kolorach), sprawność manualną ( przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo- ruchową, rozwija równowagę ( podczas chodzenia po kolorowych polach). Zachęca, aktywizuje do działania dając poczucie sprawstwa, zależności: przyczyna- skutek ( każdy ruch ręki, nogi staje się dla dziecka słyszalny, widzialny). Określone dźwięki mogą wpływać także na nastrój i emocje.
-    Ścieżka fakturowa- umożliwia odbiór wrażeń dotykowych poprzez dłonie i stopy, skupia uwagę, usprawnia motorykę dużą, rozwija równowagę ( podczas przechodzenia po kolejnych polach), kształtuje sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową.
-    Lampa lustrzana- stymuluje rozwój wzroku ( doskonali fiksację – skupinie wzroku, skokowość – zdolność wodzenia wzrokiem za poruszającymi się światełkami, rotację- zdolność poruszania oczami we wszystkich kierunkach), wpływa na koncentracje uwagi.

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk