O Nas

Drukuj

      Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku  jest organizacją pozarządową prowadzącą  działalność społeczną przy Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi  nr 4 w Słupsku.  Stowarzyszenie powstało z myślą o niesieniu pomocy szkole i jej uczniom.  Głównym celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, inicjowanie i pomoc w  realizowaniu przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych szkoły, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, prowadzenie programów  i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, unowocześnianie szkoły oraz rozwijanie dzieci poprzez nowoczesne technologie informacyjne.

W naszej szkole od ponad 10 lat istnieją oddziały integracyjne. Poprzez wystawy, pokazy i imprezy staramy się promować i integrować osoby niepełnosprawne  w środowisku  szkolnym i lokalnym.

W marcu 2010r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane, a w listopadzie 2012r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe, dotacje z Unii Europejskie, fundacji, Ministerstwa Edukacji, PFRON-u i wspierać inicjatywy edukacyjne i wychowawcze w szkole.

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk