O Centrum

Drukuj

Stowarzyszenie Przyjaciół SP 4 w Słupsku

prowadzi

CENTRUM AKTYWNOŚCI I REHABILITACJI OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dla dzieci uczęszczających do słupskich szkół. W zabiegach terapeutycznych mogą brać udział dzieci , które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, zalecenia lekarskie do prowadzenia wskazanych zajęć terapeutycznych, zalecenia specjalistów. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

CENTRUM ZOSTAŁO UTWORZONE DZIĘKI ŚRODKOM PRZEKAZANYM PRZEZ

FUNDACJĘ  ENERGA.

 Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności i  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

             23 stycznia  2012r. odbyła  się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku uroczystość oficjalnego otwarcia Centrum Aktywności  i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które  rozpoczęło swoją działalność od 1X 2011r. Centrum zostało utworzone dzięki środkom przekazanym przez Fundację  Energa i pozyskanym  przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.  Otrzymane fundusze zostały przeznaczone na stworzenie pracowni  terapeutycznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz płace dla terapeutów.

 Zaproszeni goście  zwiedzili pomieszczenia Centrum , zapoznali się ze specyfiką poszczególnych pracowni terapeutycznych  i metod stosowanych przez terapeutów:

1. Biofeedback- metoda terapeutyczna, dzięki której mózg dziecka uczy się co należy robić, aby pojawiły się pożądane reakcje, a osłabiły niewłaściwe

2. Terapia logopedyczna - terapia zaburzeń mowy, jąkanie, trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja), zaburzenia mowy.

3. Terapia Integracji Sensorycznej– metoda polegająca na synchronizacji układów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, czuciowego oraz przedsionkowego "zmysłu równowagi". Specjalnie dobrane zabawy  ruchowe w naturalny sposób wyrównuje braki w  obrębie poszczególnych narządów zmysłów.

4. Terapia stymulująca rozwój zmysłów-Sala Doświadczania Świata, gdzie celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami

5. Specjalistyczna  Terapia Ruchowa -celem terapii jest skorygowanie wady postawy;                                                                                                                                                     - w obrębie kręgosłupa (boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe, asymetria łopatek) w obrębie kończyn dolnych ( stopy płaskie i płaskokoślawe, płaskostopie, koślawość kolan, szpotawość kolan)

Podczas krótkiej części artystycznej na ręce pani  Prezes Anny  Gidzielskiej złożono podziękowanie Fundacji ENERGA za przekazanie funduszy oraz pani Beacie Kątnik –Pełnomocnikowi  Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych  za pomoc utworzeniu Centrum Aktywności  i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wśród zaproszonych gości byli również:

Zastępca Prezydenta  Miasta Słupska  Krzysztof Sikorski

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku Krystyna Danilecka – Wojewódzka

Dyrektor  Wydziału Oświaty Bogdan Leszczuk

Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Słupsku  Wojciech  Lewenstam.

  

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk