Małymi kroczkami do sukcesu

Drukuj

„Małymi kroczkami do sukcesu 1”

 Celem projektu było prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a)miały  na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijały umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną

c) usprawniały i wspierały funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

 

Projekt współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Termin realizacji: 18 maja 2010 r. – 10 listopada 2010 r.

 

Partnerzy biorący udział w realizacji zadania:

  •   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku,

  •   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku.

     

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 1” było wyrównanie szans edukacyjnych 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska poprzez udział w zajęciach specjalistycznych.  Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 192 h zajęć specjalistycznych w tym: 120 h terapii biofeedback i  72 h terapii logopedycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk