Szkolny Turniej „W Akademii Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka”

Konkurs „Akademia Dobrych Manier”

 20 maja 2015r.

W ramach Projektu edukacyjnego „Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka” odbył się w bibliotece konkurs dla klas II dotyczący znajomości zasad kulturalnego zachowania w szkole i najbliższym środowisku. Każdą klasę reprezentowała 3-osobowa drużyna. Gospodarzem konkursu-zabawy był Kubuś Puchatek, który z niemałym wdziękiem zapraszał dzieci do kolejnych zadań. Odszukać pytania ukryte w książkach  A.A. Milne pt. „Kubuś Puchatek”, wypisać jak najwięcej rad, w jaki sposób należy zachowywać się w  szkole, przedstawić scenkę promującą kulturalne zachowanie - to tylko niektóre zadania, które musieli wykonać uczestnicy konkursu. Warte zapamiętania są hasła wymyślone przez dzieci:

·        „Przepraszam, dziękuję, proszę-te słowa codziennie na ustach noszę. Kapelusz ci z głowy nie spadnie, gdy powiesz dzień dobry ładnie.” - Klasa IIa

·        „Zawsze grzecznie się zachowujemy i innym dobry przykład dajemy.” -  Klasa II d

·        „Często używam dziękuję, proszę, bo w swoim sercu kulturę noszę.” - Klasa II c

·     „Kulturalny uczeń przykładem świeci, zawsze wrzuca do kosza śmieci. Kulturalny uczeń słabszym pomaga, w tym tkwi jego siła i odwaga. Kulturalny uczeń nikogo nie bije, nie przezywa, nie trąca, ze wszystkimi w zgodzie żyje.” -  Klasa II b

 Najlepszą drużyną okazali się uczniowie z klasy II b, na II miejscu uplasowali się uczniowie z klasy II c, a III miejsce zajęli uczniowie z klasy II a. Gratulujemy!!!


 

--------------------------------------------------------------------------------------

Szkolny Turniej „W Akademii Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka” dla klas  IV- VI

 Turniej był podsumowaniem całorocznego udziału uczniów w Projekcie edukacyjnym„ Akademia dobrych Manier im. Kubusia Puchatka”. Wszystkie klasy zaprezentowały hasła, wiersze lub piosenki i scenki dotyczące dobrych manier. Z każdej klasy 10 uczniów brało udział w turnieju, w tym troje  reprezentowało klasę w konkursie wiedzowym. Atmosfera była wspaniała, a scenki przygotowane przez poszczególne klasy wzbudziły największy zachwyt i uśmiech na twarzy.  Wszyscy uczestnicy konkursu popisali się wspaniałą  wiedzą na temat kultury zachowania. Liczymy na to, że uczniowie z naszej szkoły  wprowadzą te zasady w życie!!!!!!

W pionie klas IV :

I miejsce – kl. IV d

II miejsce – kl. IV a

III miejsce- kl. IV c

Wyróżnienie kl. IV b

W pionie klas V :

I miejsce – kl. V c

II miejsce – kl. V d

III miejsce- kl. V a

Wyróżnienie kl. V b

W pionie klas VI :

I miejsce – kl. VIc

II miejsce – kl. VI a

III miejsce- kl. VIb

Wyróżnienie kl. VI d i VI e

 

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs „W akademii dobrych Manier im. Kubusia Puchatka”

Szkolny konkurs „W akademii dobrych Manier im. Kubusia Puchatka”

W konkursie uczestniczyli uczniowie kl IV-VI, którzy przez cały rok szkolny brali udział w Projekcie edukacyjnym  „ Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka”. Koordynator projektu Mariola Dudek przygotowała karty konkursowe, które zawierały pytania dotyczące zasad właściwego zachowania.

 Z każdej klasy wybrano 5 uczniów, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania konkursowe. Laureatów konkursu wybrano na poziomie kl. IV, V i VI. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Laureaci konkursu:

Weronika Minkowska

Marta Giers

Michalina Musztafa

Jedno z pytań konkursowych brzmiało:

Czy w dzisiejszych czasach warto być człowiekiem kulturalnym?

A oto kilka fragmentów wypowiedzi uczestników konkursu:

„ Uważam, że w dzisiejszych czasach warto być człowiekiem kulturalnym. Ludzie lepiej traktują człowieka miłego i z zasadami…”

Michalina kl. Via

„ ….. Gdy będę kulturalny wobec kolegów, to oni będą tacy wobec mnie. Chciałbym, aby było więcej ludzi kulturalnych, ponieważ świat byłby milszy, spokojniejszy i lepszy. Kultura ucznia świadczy o dobrym wychowaniu przez rodziców….”

 Bartek kl. IV c

„ Osoba kulturalna jest lubiana i ma dobrą opinię wśród kolegów i nauczycieli…”

  Daria kl. IV c

„ W dzisiejszych czasach warto być człowiekiem kulturalnym. Ludzie są lepiej traktowani przez innych. Takiemu człowiekowi łatwiej jest żyć. Szybciej może zaaklimatyzować się w grupie. Ludzie uważają go za człowieka na wysokim poziomie.”

Anna kl. V d

 

Dama i Dżentelmen Roku

Regulamin konkursu

 

Dama i Dżentelmen Roku

Konkurs dla klas IV-VI

1.     Konkurs  trwa cały rok szkolny i zostaje rozstrzygnięty po klasyfikacji rocznej.

2.     Komisję konkursową stanowi:

-  wice- dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- przedstawiciel  Samorządu Uczniowskiego

3.     Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera przewodniczącego, który kieruje pracami komisji i przedstawia protokół Radzie Pedagogicznej.

4.     Fundusze na nagrody zapewnia Dyrektor szkoły.

5.     Wychowawcy typują ze swojej  klasy po dwóch uczniów ( chłopca i dziewczynkę) i składają wniosek do komisji konkursowej.

6.     Wyróżnieni uczniowie są nagrodzeni podczas uroczystości szkolnej nagrodą książkową oraz dyplomem. List gratulacyjny otrzymują także rodzice.

7.     Do konkursu mogą przystąpić uczniowie osiągający wzorową ocenę z zachowania w cyklu kl. IV- VI.

8.     Tytuł „ Damy i Dżentelmena Roku” otrzymuje uczeń, który:

·        odznacza się wysoką kulturą osobistą,

·        dba o kulturę słowa i wygląd zewnętrzny,

·        potrafi pracować w zespole, przejawiając postawy tolerancji, życzliwości i kultury kontaktów międzyludzkich,

·        cieszy się sympatią środowiska szkolnego,

·        wywiera pozytywny wpływ na innych,

·        kulturalnie zachowuje się w różnych sytuacjach, wobec osób starszych i rówieśników,

·        chętnie służy pomocą innym.

 

Na zakończenie  roku szkolnego rozstrzygnięto  konkurs 

Dama i Dżentelmen Roku 2011/2012

Wybory Damy i Dżentelmena przeprowadzone zostały w każdej klasie IV-VI. Reprezentanci klas ( po 2 uczniów ) wzięli udział w ścisłym finale konkursu. W każdym pionie klas wybrano Damę i Dżentelmena:

klasy IV

IV a Natalia Strąk

IV d Michał Znaniecki

Klasy V

V b Małgorzata Lisowska

V b Maciej Mularczyk

Klasy VI

VI a Grzegorz Caper – Super Dżentelmen

VI d Anna Janakowska

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wszystkim laureatom  wręczyła  nagrody  Marzena Nowicka  organizator konkursu. 

 

Saturday the 4th. Copyright SP4Slupsk