Biofeedback

Drukuj

EEG-Biofeedback

to rodzaj terapii, dzięki której dziecko , w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie dziecka jest przetwarzany na zrozumiałą dla niego  formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, dziecko , kiedy jest skoncentrowany a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Na czym polega trening Biofeedback?

Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu dziecko świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych. Efekty są obrazowane za pomocą atrakcyjnej dla dzieci i dorosłych gry komputerowej, a zdobywane punkty, bodźce świetlne i dźwiękowe stanowią formę nagrody za wywoływanie pożądanej zmiany np. jeśli dziecko z ADHD lub dysleksją ma w pewnych obszarach mózgu nieprawidłową przewagę jednego zakresu fali bioelektrycznej, to trening biofeedback będzie polegał na jej wygaszaniu i za zmniejszenie jej natężenia trenujący będzie zdobywał punkty.

EEG-Biofeedback

to metoda zwiększania możliwości umysłu: poprawia koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza również nastrój, samoocenę i sen, uczy relaksu. Jej głównym zadaniem jest optymalizacja pracy mózgu. Ze względu na jej wszechstronność można ja stosować w ogromnej liczbie przypadków, ale jest jedno bardzo ważne kryterium jej powodzenia. Otóż, jest to współpraca pomiędzy klientem a prowadzącym terapię. Klient musi reagować na polecenia a więc nie tylko je wykonywać, ale także rozumieć! To jedyne wymaganie wobec pacjenta.

Wskazania dla dzieci i młodzieży:

 • w zaburzeniach koncentracji uwagi

 • w nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)

 • w zaburzeniach zachowania, agresji

 • w problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp)

 • w przewlekłych bólach głowy i migrenach

 • w zaburzeniach snu przy zespole chronicznego zmęczenia

 • w stanach lękowych, natręctwach, tikach

 • w depresji

 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, niskiej samoocenie

 • w autyzmie

 • stanach lękowych, natręctwach, tikach, depresji

 • zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia , anoreksja)

 • tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie.

W chorobach neurologicznych

 •  w dziecięcym porażeniu mózgowym;

 •   w rehabilitacji po urazach czaszki;

 •  w autyzmie;

 • w rehabilitacji po operacjach mózgu;

 • w rehabilitacjach po udarach mózgu.

Dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli):

 • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału , również w zakresie języków obcych;

 • w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników sportowych;

 • w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników przez uczniów szkół muzycznych;

 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci);

 • dla osób pracujących twórczo (artyści, dziennikarze);

 • dla osób uprawiających sport wyczynowo.

Gabinet EEG Biofeedback wyposażony jest w komputer z dwoma monitorami, głowicę EEG oraz elektrody.   

Aparatura do EEG Biofeedbacku rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta.  Fale delta - charakterystyczne dla stanu głębokiego snu. Szybsze fale theta typowe dla stanu między jawą a snem. Fala alfa daje wewnętrzne podstawy do dobrego uczenia się. Jeśli w zapisie występuje nadmiar alfy, świadczy to o zaburzeniach w  procesach uczenia się. Niska Beta, czyli SMR (rytm sensomotoryczny) odpowiada za przechowywanie i przypominanie informacji. SMR wpływa bardzo korzystnie na  utrzymywanie  stanu równowagi Centralnego Układu Nerwowego. Środkowa Beta, czyli Beta 1 jest zależna od woli człowieka i dominuje w czasie rozwiązywania problemów intelektualnych.  Beta 2 jej nadmierny  udział w czynnościach bioelektrycznych mózgu świadczy o stanie  zbyt dużego rozbudzenia struktur nerwowych.

Każde dziecko otrzymuje indywidualny plan leczenia dostosowany do jego możliwości, wieku oraz rodzaju zaburzeń. Rodzice/opiekunowie mają możliwość czynnego uczestnictwa w programie leczenia dziecka

Trening Biofeedback opiera się na grach, które trwają około 2-3 minuty, w zależności od możliwości ćwiczącego terapeuta decyduje o czasie trwania całego treningu. Za każdym razem trenujący gra w 6 do 12 różnych gier. Gry te nie mają skomplikowanej fabuły, skonstruowane są tak, aby dać trenującemu jak najprostszy sygnał o pracy jego mózgu. Na przykład jadący samochód przyspiesza, gdy spełnione są warunki zadane przez terapeutę. Celem terapii jest nauczenie dzieci, młodzieży czy dorosłych korzystnego funkcjonowania w życiu codziennym, pracy mimo znudzenia, koncentracji uwagi na rzeczach powtarzalnych, wydajności pod presją czasu i zewnętrznej oceny. Zatem Biofeedback to też trening systematyczności, cierpliwości, motywacji i woli.    

Trenowany kieruje obrazem na monitorze przy pomocy wyłącznie swoich fal mózgowych, bez użycia joysticka, myszki czy klawiatury. Poprzez skoncentrowanie się nad zadaniem (kierowanie autem, otwieraniem kwiatów jabłoni i innych wizualizacji) modyfikuje długość swoich fal mózgowych tak, aby osiągać najlepsze wyniki. Mózg lubi nagrody, dlatego szybko uczy się właściwych zachowań, takich jak wysoki poziom koncentracji, redukowanie stresu czy uruchamiania pokładów kreatywności.

Już po dziesięciu spotkaniach może dojść do wyraźnej poprawy w zakresie fal mózgowych. Dziecko podczas terapii EEG Biofeedback i po jej zakończeniu powinno być dodatkowo motywowane do rozwijania trenowanych umiejętności poza gabinetem, np. kiedy czyta książkę, siedzi na lekcji w szkole czy odrabia zadania domowe. Rodzice w porozumieniu z terapeutą powinni wyznaczać dziecku coraz trudniejsze zadania, oczywiście na miarę jego rosnących możliwości.    

Biofeedback nie jest oczywiście wykorzystywany jako samodzielny instrument, lecz jako element całościowego podejścia umysł-ciało, które nazywa się kliniczną psychofizjologią. Psychofizjologia kliniczna wykorzystuje aktualną wiedzę dotyczącą umiejętności kształtowania zachowań i rozumienia zasad funkcjonowania organizmu w sposób, wywołujący równocześnie odpowiednie zmiany w ciele i umyśle. W praktyce, terapeuci przygotowują szeroki program terapeutyczny, dostosowany indywidualnie do pacjenta, który może obejmować wszystkie bądź niektóre z poniższych elementów:

 • edukacja z zakresu roli określonych procesów fizjologicznych w występowaniu objawów,

 • trening umiejętności relaksacji, włączając w to trening relaksacji progresywnej, trening autogenny i oddychanie przeponowe,

 • radzenie sobie ze stresem, tak by skutecznie modyfikować wpływ czynników zaostrzających objawy fizjologiczne, związanych z życiem rodzinnym czy pracą,

 • zmiana schematów poznawczych, które są przyczynami napięcia psychicznego,

 • terapia behawioralna zmierzająca do ograniczenia nieprzystosowawczych czy samodestruktywnych zachowań,

 • monitoring psychofizjologiczny w trakcie psychoterapii, który dzięki śledzeniu napięcia układu autonomicznego umożliwia wykrycie ukrytych problemów emocjonalnych, (Wickramasekera 1998,1998).

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk