Mikołajki

Drukuj

W poniedziałek 9 grudnia na pl. Zwycięstwa Prezydent Maciej Kobyliński i św. Mikołaj zapalili lampki na choince znajdującej się przed ratuszem. Uczniowie  ze słupskich szkół  podstawowych, gimnazjów i  ponadgimnazjalnych przybyli na ratuszowy plac,  by zobaczyć świąteczne drzewko, które  rozbłysło kolorowymi światłami, wspólnie zatańczyć flash moba i obejrzeć występy uczniowie ze słupskich szkół.  Z tej okazji nasze Stowarzyszenie przy udziale Agencji Promocji Regionalnej „ Ziemia Słupska” zorganizowało zbiórkę prezentów Mikołajkowych dla najuboższych dzieci i przekazało do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

ul. Leszczyńskiego
tel 59 845 70 66, tel./fax 59

 

Prezydent Miasta Słupsk
 
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIORKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie decyzji NR SO-ll.5311.11.2013 z dnia 3.12.2013 Prezydenta Miasta Słupska została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2013 roku na terenie Placu Zwycięstwa w Słupsku w formie: zbierania darów w naturze od uczestników imprezy pn. Mikołajki 2013, celem przekazania prezentów dla najbiedniejszych dzieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

1.              Suma zebranych ofiar wyniosła łącznie: 85 kilogramów

2.      Rodzaj zebranych ofiar w naturze:

         słodycze 35 kg

         maskotki 50 sztuk

         książki 8 sztuk

         ubrania 11 sztuk

         gry planszowe 5 sztuk

3.    Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0 zł,

Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0%.

Środki ze zbiórki przekazano w dniu 9 grudnia 2013 roku do MOPR Słupsk

WICEPREZES ZARZĄDU                                              PREZES ZARZĄDU

stowarzyszenia Przyjaciół                                                      stowarzyszenia Przyjaciół

mgr Anna Świętochowska                                                                                    mgr Mariola Dudek

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk